Home » ไม่มีหมวดหมู่ » การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร(ในยามปกติ) ของครูอัตราจ้างสังกัด สอศ.

การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร(ในยามปกติ) ของครูอัตราจ้างสังกัด สอศ.

การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร(ในยามปกติ) ตามมาตรา ๑๔ (๕)  แห่งพระราชใบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ อ่าน พรบ. นี้ ของครูอัตราจ้างสังกัด สอศ. มีแหล่งข้อมูลค่อนข้างน้อย กว่าผมจะรวบรวมขอมูลได้ก็ต้องเอาแบบฟอร์มของหน่วยงานอื่นมาปรับให้สอดคล้องกับตำแหน่งครูอัตราจ้างสังกัด สอศ. และตัดสินใจว่าหากการขอใช้สิทธิ์ยกเว้นฯ เสร็จเรียบร้อยดีจะทำการเผยแพร่เอกสารและขั้นตอนการดำเนินการพอสังเขปเพื่อเป็นแนวทางแก่ ครูอัตราจ้างสังกัด สอศ. รุ่นน้องๆ ที่ต้องการใช้สิทธิ์ยกเว้นการเกณฑ์ทหารไว้เป็นตัวอย่าง/แนวทางในการปฏิบัติ โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการข้อมูลบ้างไม่มากก็น้อย

เอกสาร

๑ เอกสารประกอบการขอที่ต้องใช้ (ให้เตรียมรายการละ ๒ ชุด)

 • คำร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ดาวน์โหลดคำร้อง
 • หนังสือรับรอง(ว่าเป็นครู) (ต้องประทับตราวิทยาลัยด้วย) ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
 • บัญชีรายชื่อครูที่ขอยกเว้นทหารฯ (ต้องประทับตราวิทยาลัยด้วย) ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อครูที่ขอยกเว้นทหารฯ
 • สำเนาใบสำคัญ (แบบ สด.๙)
 • สำเนาหมายเรียก (ส.ด.๓๕)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหนังสือแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ (ต้องประทับตราวิทยาลัยบนสำเนาทุกหน้าด้วย)
 • สำเนาตารางสอนประจำตัวครู (ต้องประทับตราวิทยาลัยบนสำเนาด้วย)
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล(ถ้ามี)

๒ หนังสือส่งผู้ว่าราชการจังหวัด(จังหวัดที่ปฏิบัติการสอน) ดาวน์โหลดหนังสือส่ง

ขั้นตอนการดำเนินการ

จัดเตรียมเอกสารทั้งหมดตามข้อ ๑ โดย หนังสือรับรอง(ว่าเป็นครู) และบัญชีรายชื่อครูที่ขอยกเว้นทหารฯ ต้องประสานกับสถานศึกษาที่ทำการสอนให้เป็นผู้ออกให้(ผู้บริหารลงนาม) ๒ ชุด(ไม่ใช่สำเนา)

จัดเตรียมหนังสือส่งผู้ว่าราชการจังหวัดโดยให้ผู้บริหารลงนาม จากนั้นแนบเอกสารทั้งหมดส่งผู้ว่าราชการจังหวัด

ขั้นตอนทุกอย่างสามารถดำเนินเรื่องด้วยตนเอง หรือหากในสถานศึกษามีผู้ต้องการดำเนินการขอใช้สิทธิ์ขอยกเว้นในปีเดียวกันหลายคนแนะนำให้ทำพร้อมกัน โดยการดำเนินการจะต้องแล้วเสร็จถึงขั้นตอนการส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯ ก่อนถึงกำหนดการเกณฑ์ทหารในช่วงเดือนเมษายนเป็นเวลา ๖๐ วัน (ดังนั้นจะต้องดำเนินการให้เล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนมกราคม)

หลังจากการดำเนินการเสร็จสิ้นประมาณปลายเดือนมีนาคมทางผู้ว่าฯ จะส่งแบบ สด.๓๗ และสำเนา มาให้ทางสถานศึกษา หากยังไม่ได้รับสามารถตรวจสอบสิทธิ์กับทางสัสดีอำเภอภูมิลำเนาทหารของท่าน

 

*** เพิ่มเติมจาก http://www.engrdept.com/Burachat/sadsadee_army.htm

เรื่อง การยกเว้นการตรวจเลือกทหารในยามปกติ ข้อที่ 6

๖.   การยกเว้นการตรวจเลือกทหารของครูประจำทำการสอน

การยกเว้นให้กับครูซึ่งประจำทำการสอนหนังสือหรือวิชาการต่าง ๆ ครูที่จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องมาตรวจเลือกทหาร (เกณฑ์ทหาร) ในยามปกติ ต้องมีคุณลักษณะดังนี้

๖.๑ เป็นครูประจำทำการสอนนักเรียน นิสิต นักศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕  คน

๖.๒ ครูสอนระดับมัธยมศึกษาลงมามีเวลาสอนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า  ๑๘   ชั่วโมง

๖.๓ ครูสอนระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา มีเวลาสอนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๑๕  ชั่วโมง

โดยครูซึ่งประจำทำการสอนจะต้องยื่นคำร้องต่อสถาบันหรือสถานศึกษาที่ทำการสอนโดยต้องนำหลักฐาน ยื่นคำร้องขอยกเว้นดังนี้

๑.  ใบสำคัญ (แบบ สด.๙)

๒.  หมายเรียก (แบบ สด.๓๕)

๓.  บัตรประจำตัวประชาชน

๔.  สำเนาทะเบียนบ้าน

๕.  คำสั่งแต่งตั้งให้เป็นครู

๖.  ตารางการสอนหนังสือ

82 thoughts on “การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร(ในยามปกติ) ของครูอัตราจ้างสังกัด สอศ.

 1. supachai พูดว่า:

  คุณดำเนินการแล้วเป็นยังงัยบ้างครับผ่านเรียบร้อยดีมั้ยครับ พอดีผมถำลังหาข้อมูลเรื่องการขอยกเว้นอยู่ครับจะเป็นครูคจ้างสอนเหมือนกัน (ขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยครับ)

  1. kinoppol พูดว่า:

   ผ่านครับได้รับการยกเว้นเรียบร้อยแล้วครับ

   1. ณัฐ พูดว่า:

    ผม จะดำเนิน การทำเอกสารอ่าครับ ยังไง ผม ขอปรึกษา ทีนะครับ

    1. kinoppol พูดว่า:

     อ่านตรง ขั้นตอนการดำเนินการ น่าจะพอเข้าใจนะครับถ้าสงสัยอะไรเพิ่มเติมรบกวนถามเป็นข้อๆ จะได้จับประเด็นที่สงสัยได้ตรงประเด็น

     1. ณัฐ พูดว่า:

      1. ผมได้ทำงานสอน ในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง อ่าครับ สามารถยกเว้นได้มั้ย
      2. 18 ชั่วโมง นี่คือ รวมวิชา ลูกเสือ และ กิจกรรมชุมชุน ด้วยหรือเปล่า ครับ

    2. Nung พูดว่า:

     ขออนุญาตสอบถามครับ ตอนนี้ทำเป็นครูที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง (บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งครูโรงเรียนสาธิต) ผมไม่มั่นใจว่าจะทำเรื่องยกเว้นครูได้หรือเปล่าครับ แต่ที่่ศึกษาดู ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสามารถยกเว้นได้ ครับรบกวนขอคำตอบด้วยครับ

    3. บอส พูดว่า:

     เราจะมีค่าใเราจะมีค่าใช้จ่ายในการทำเรื่องไหมครับ

     1. kinoppol พูดว่า:

      ไม่มีครับ

  2. Nung พูดว่า:

   อยากได้แบบฟอร์มของครูอัตราจ้าง โรงเรียนประถมหรือมัธยมครับ ขอบคุณครับ

   1. kinoppol พูดว่า:

    เอาฟอร์มนี้ไปปรับใช้ได้นะครับ เพราะแบบฟอร์มนี้ก็ปรับมาจากของครูมัธยมครับ

  3. ณัฐ พูดว่า:

   การยกเว้น ครู ทำอย่างไรบ้างอ่าครับ ปรึกษาทีครับ ส่งทางเมล์ ก็ได้นะครับ

 2. อดิเรก สาระยาม พูดว่า:

  ผมเพิ่งส่งเรื่องไปให้ผู้ว่าครับแล้วจะได้รับการตอบกลับตอนไหนครับ

  1. kinoppol พูดว่า:

   ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธุ์ถึงมีนาคมครับ

   1. Somchai พูดว่า:

    ครูเอกชนสามารถทำได้ใช่มั้ยครับ ช่วยตอบกลับที

  2. Noomsakdah พูดว่า:

   พอเราทำเอกสารครบเสร็จทุกอย่างเเล้ว เราจะยื่นเอกสารทั้งหมดแบบไหนครับ (ให้สถานศึกษายื่นต่อ ผจ.ให้ หรือเราต้องยื่นต่อ ผจ. เองครับ)

   1. kinoppol พูดว่า:

    สถานศึกษาจะต้องทำหนังสือส่งไปถึงผู้ว่าฯ ครับ

 3. piyasorn พูดว่า:

  ในกรณีไม่มีใบประกอบวิชาชีพต้องใช้อะไรแทนครับ

  1. kinoppol พูดว่า:

   ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองที่คุรุสภาออกให้ครับ

 4. Somchai พูดว่า:

  ครูเอกชนสามารถทำได้มั้ยครับ

  1. kinoppol พูดว่า:

   ได้ครับ

 5. pik พูดว่า:

  ผมพึ่งสอบเป็นพนักงานราชการได้ เมื่อ10 กพ 59 คับ จะส่งเรื่องของ สด 37 ทันไหม คับ

  1. kinoppol พูดว่า:

   ไม่ทันครับเพราะตามกำหนดให้ทำก่อนถึงวันเกณฑ์ 60 วันครับ

 6. สุรศักดิ์ พูดว่า:

  ไม่ทราบว่าสังกัด สกอ. ขอยกเว้นไปหรือเปล่าครับ

  1. kinoppol พูดว่า:

   ได้ครับ

 7. Supakit พูดว่า:

  ขอบคุณครับ ผมก็กำลังหาอยู่พอดีเลยครับ แต่ที่ผมยังหาไม่เจอคือ สมมติว่าสอนไปสักระยะหนึ่งแล้ว เช่น 3 – 4 ปี แล้วไม่ได้ทำอาชีพครูต่อไป จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกอีกไหมครับ? หรือถ้าเป็นครู ต้องเป็นถึงกี่ปีครับ? ผมหาอ่านพวก พรบ กับ กฎกระทรวงไม่เห็นเจอเลยครับ

  1. kinoppol พูดว่า:

   ถ้าเลิกเป็นครูหรือย้ายที่ทำงานต้องแจ้งผู้ว่าครับ ถ้าเป็นเกิดอายุสามสิบปีก็ไม่ต้องเข้ารับการเกณฑ์แล้วครับ

   1. kongnut พูดว่า:

    ก็คือต้องเป็นครูถึงอายุ30ใช่มั้ยครับ ถ้าออกก่อนก็จะโดนหมายเรียกใช่มั้ยครับ

    1. kinoppol พูดว่า:

     ถ้าลาออกจากอาชีพครูก่อนอายุครบ 30 ต้องแจ้งที่อำเภอครับ.. แล้วต้องเข้ารายงานตัวในครั้งถัดไป

 8. Nung พูดว่า:

  แบบฟอร์มนี้สามารถปรับใช้กับทุกโรงเรียนหรือเปล่าครับ แล้วครูอัตราจ้างโรงเรียนประถม มัธยมสามารถยกเว้นได้เปล่าครับ

  1. kinoppol พูดว่า:

   ใช้ได้ครับ จริงๆ แล้วเอกสารทั้งหมดนี้ก็ถูกปรับจากแบบฟอร์มของครูจ้างของ สพฐ. มาครับ จะครูประถมหรือมัธยมก็ได้ครับ เอกชนก็ได้สืทธิ์ยกเว้นนะครับ

 9. arnon พูดว่า:

  โรงเรียนเอกชนทำฟอร์มของตัวเองได้มั้ยครับ

  1. kinoppol พูดว่า:

   ได้ครับ

   1. arnon พูดว่า:

    ต้องนำส่งผู้วา จ. ที่เราสอน หรื่อ ผู้ว่า จ.ที่เป็นภูมิลำเนาเดิมครับ

    1. kinoppol พูดว่า:

     ผู้ว่าราชการจังหวัดของสถานศึกษาครับ

 10. นัท พูดว่า:

  ถ้าไม่ได้จบคุรุศาสตร์มา แต่ทำงานเป็นครู ใช้สิทธิได้รึป่าวครับ

  1. kinoppol พูดว่า:

   ได้สิทธิ์ครับ

 11. Kittithorn พูดว่า:

  พนักงานราชการ สังกัดอาชีวะ ตำแหน่งครู / พนักงานจ้างตามภารกิจ อบจ.ตำแหน่งครู ได้รับสิทธิ์หรือเปล่าครับ? ขอบคุณครับ

  1. kinoppol พูดว่า:

   ได้ครับ ทั้งนี้ให้พิจารณาที่คำว่า ครู/อาจารย์ เป็นหลักครับจะตำแหน่งอะไรก็ได้ ส่วนชั่วโมงสอน และจำนวนนักเรียนก็ดูในรายละเอียดได้ครับ (แต่ตามที่กำหนดขั้นต่ำแล้ว โดยปกติคิดว่าครูทุกคนได้สิทธิ์หมดนะครับ)

 12. Champakul พูดว่า:

  ในหนังสือส่งถึงผู้ว่าฯ ตรงคำว่า “ตามใบอนุญาตเลขที่……………………” ต้องใส่ข้อมูลอะไรลงไปครับ

  1. kinoppol พูดว่า:

   เลขที่ของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูครับ

   1. Champakul พูดว่า:

    ขอบคุณมากๆครับ

 13. Champakul พูดว่า:

  หนังสือแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ พอจะมีตัวอย่างให้ดูไหมครับสำหรับครูอัตราจ้าง สังกัดอาชีวะ

 14. Noomsakdah พูดว่า:

  พอเราทำเอกสารครบเสร็จทุกอย่างเเล้ว เราจะยื่นเอกสารทั้งหมดแบบไหนครับ (ให้สถานศึกษายื่นต่อ ผจ.ให้ หรือเราต้องยื่นต่อ ผจ. เองครับ)

  1. kinoppol พูดว่า:

   ถ้ามีเอกสารครบแล้วให้ยื่นให้ผู้ว่าจังหวัด ผ่านทางสัสดีจังหวัด(น่าจะอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดครับ)

 15. chetthaphan พูดว่า:

  หนังสือแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียนไม่มี ใช้เป็นสัญญาจ้างได้ไหมครับ .
  ขอบคุณครับ

  1. kinoppol พูดว่า:

   ไม่แน่ใจครับ ยังไงลองถามสัสดีอำเภอดูครับ หรือไม่ก็ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนออกคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ครับ

 16. arnon พูดว่า:

  ต้องนำส่งผู้วา จ. ที่เราสอน หรื่อ ผู้ว่า จ.ที่เป็นภูมิลำเนาเดิมครับ

 17. tummix พูดว่า:

  ผมยื่นไปแล้วสัสดีบอกสัญญาจ้างไม่ถึงคือ สัญญาจ้างเริ่ม 1ตุลคม 2559-31 มีนาคม 2560 แต่ผมทำงานมาแล้ว2 ปี สัสดีอ้างว่าสัญญาไม่ครอบคุมครับ

  1. kinoppol พูดว่า:

   สัญญาจ้างไม่ครอบคุมถึงเดือนเมษายน.. คิดว่าคงต้องให้ทางสถานศึกษาทำสัญญาใหม่ให้ครอบคุม(ถ้าทำได้)

 18. kittinan Lueyot พูดว่า:

  เอกสารต้งส่งเขตพื้นที่ก่อนไหม หรือ ส่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับ

  1. kinoppol พูดว่า:

   ไม่แน่ใจว่าขั้นตอนธุรการยังเหมือนเดิมไหม ตอนที่ผมทำคือ ทำหนังสือออกจากวิทยาลัย ผอ.ลงนาม ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับ

 19. ปรีชา พูดว่า:

  ขอสอบถามครับ ตรง คำร้อง ผู้อำนวยการ………………………….. คือใครหรอครับ

  1. kinoppol พูดว่า:

   ไม่ทราบครับ.. ขึ้นอยู่กับว่าท่านอยู่โรงเรียนหรือวิทยลัยอะไร… เช่นผมอยู่วิทยาลัยพณิชยการบางนาก็จะต้องระบุว่า “ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา” เป็นต้น

 20. supachai พูดว่า:

  ได้รับการยกเว้นแล้วต้องไปรายงานตัวในวันตรวจเลือกอีกมั้ยครับ

  1. kinoppol พูดว่า:

   ไม่ต้องไปครับ

   1. supachai พูดว่า:

    ขอบคุณครับ

 21. Tum พูดว่า:

  เป็นครูอาชีวะ ของเอกชน สามารถยกเว้นได้ไหมครับ

  1. kinoppol พูดว่า:

   ได้ครับ

 22. ณัฐพงศ์ พูดว่า:

  ทำเรื่องยกเว้นครั้งเดียว ปีต่อๆไปก็ไม่ต้องทำเรื่องแล้วใช่มั้ยครับ

  1. kinoppol พูดว่า:

   ใช่ครับ

 23. ฺBordin พูดว่า:

  ผมอยากสอบถามว่า ตอนนี้ผมจับได้ใบแล้ว(เป็นทหารแต่ยังไม่เข้ากรม)ก่อนจะได้บรรจุเป็นครูผู้ช่วย ตอนนี้ผมเป็นครูผู้ช่วยแล้ว ผมสามารถทำเรื่องของยกเว้นการไปเป็นทหารเกณฑ์ได้หรือไม่ครับ และต้องส่งเอกสารอะไรบ้างครับ
  รบกวนช่วยทีนะครับ

  1. kinoppol พูดว่า:

   ไม่ได้ครับ.. การดำเนินการจะต้องแล้วเสร็จถึงขั้นตอนการส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯ ก่อนถึงกำหนดการเกณฑ์ทหารในช่วงเดือนเมษายนเป็นเวลา ๖๐ วัน (ดังนั้นจะต้องดำเนินการให้เล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนมกราคม)

 24. Peerapon พูดว่า:

  1 ต้องทำเอกสารแบบนี้ทุกปีไหมครับ
  2 ถ้าไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูต้องใช้อะไรครับ

  1. kinoppol พูดว่า:

   ทำครั้งเดียวครับ ถ้าไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูใช้ใบอนุญาติอื่นๆ ที่ออกโดยคุรุสภาได้ครับ เช่นใบอนุญาตปฏิบัติการสอน(อายุใบอนุญาตฯ 2 ปี)

 25. อนุชา เพ็งสวย พูดว่า:

  ขออนุญาติครับอาจารย์ผมอยากทราบว่านำเอกสารส่งที่จังหวัดที่สอนหรือส่งที่จังหวัดภูมิลำเนาครับ และตารางสอนรวมค้นคว้าชุมนุมและเพิ่มเติมด้วยไหมครับรับกวนด้วยครับ

  1. kinoppol พูดว่า:

   ส่งไปจังหวัดที่สอนครับ

   1. อนุชา เพ็งสวย พูดว่า:

    ถ้าส่งคำสั่งปฎิบัติหน้าในโรงเรียนกับคำสั่งปฎิบัติการสอนต้องส่งสัญญาจ้างด้วยไหมครับรบกวนด้วยครับอาจารย์

 26. Chotitum พูดว่า:

  เราจะสามารถสอบถามรายละเอียดของเอกสารต่างๆโดยตรงได้ที่ใครบ้างหรอครับ พอดีที่ทำงานต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารเพิ่มเติมอ่าครับ

  1. kinoppol พูดว่า:

   ลองสอบถามที่สำนักงานสัสดีในพื้นที่สถานศึกษาครับ

 27. ธนเทพ พูดว่า:

  อาจารครับ ไม่มีหนังสือคำสั่งปฎิบัตงาน และยังไม่บบรจุ รรเอกชน ต้องทำไงครับ
  ขอเบออาจารได้มั้ยครับ

  1. kinoppol พูดว่า:

   เอกชนก็ได้สิทธิ์ฯ ครับ ไม่ต้องรอบรรจุ

 28. ธนเทพ พูดว่า:

  รบกวนหน่อยนะครับ แล้วทำตอนนี้ทันมั้ยครับ

 29. มอส พูดว่า:

  ผมกำลังจะดำเนินการส่งหนังสือ ไปหาผู้ว่า จะส่งผ่านสัสดีจังหวัดนำหนังสือ ที่ ผอ.ลงนาม นำส่งด้วยตัวเองที่สัสดีจังหวัด ได้ไหมครับ แล้วส่งในเดือนธันวาคม2560นี้จะทันไหมครับ

 30. มอส พูดว่า:

  วันนี้ไปยื่นเอกสารที่สัสดีจังหวัดมาครับ แต่ยื่นไม่ได้ สัสดีให้ไปยื่นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อยากทราบว่าพี่ๆที่ทำมาก่อน สามารถยื่นผ่านสัสดีด้วยตนเองได้เลยไหมครับ

 31. Apirak พูดว่า:

  เลขที่คำสั่งของหนังสือส่ง นำมาจากไหนครับ ขอได้จากทางโรงเรียนหรือจากไหนครับ

  1. kinoppol พูดว่า:

   ที่สถานศึกษาครับ

 32. charkit พูดว่า:

  ต้องส่งภายใน60หรอครับพอดีใบของครุสภาผมมาไม่ทันเกือบ 10 วันต้องทำยังไงหรอครับ

 33. TANAYONG พูดว่า:

  ขออุญาตสอบถามครับ เอกสารครบแล้วให้ไปยื่นที่ผุ้ว่าราชการจังหวัดหรอครับ ของผม กทม. ยื่นที่ศาลาว่าการกรุงเทพฯ ใช่ไหมครับ ไปติดต่อแผนกไหนครับ

  1. kinoppol พูดว่า:

   สำหรับจังหวัดอื่นยื่นที่สำนักงานสัสดีครับ แต่กรุงเทพฯ ผมไม่ทราบ

 34. tum พูดว่า:

  ถ้าส่งเอกสารไปยังผู้ว่าแล้วนานไหมครับ ที่เอกสารจะส่งมาถึงเรา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*
*

[NH Btc : 33SY6c2zuq2bnX6r1HdeFTcGsYaJrK2CPq]